Maravi A/S

Drammensfirma stiftet i 1909 av Svend Haugs sønner, og hvis formål var «å utnytte de fra herrer S. Chr. Haug og Einar Haug overdratte eiendommer Julian, San Juan de Sigua og Miramar på Cuba, samt drive handel». De to sistnevnte eiendommer ble solgt i 1933, mens Julians skjebne er uviss – eiendommen kan muligens ha «fulgt med på lasset» da Drammen kommune i 1962 overtok firma S. Haug A/S, selv om den ikke er særskilt nevnt i overdragelsen. Eiendommen ble nasjonalisert av Castro i 1963 og Drammen kommune har aldri fremsatt noe krav om eiendomsretten til cubanske myndigheter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet