Marcus Thranes Plass

I 1926 ble en nyanlagt lekeplass i Nybyen mellom Marcus Thranes gate, Andreas Borgens gate og Selmers gate gitt navnet Marcus Thranes Plass. Ingeniør Walter hadde foreslått navnet «Overlege Lieds Plass», men Gatenavnkomitéen fant at «man ikke kan komme bort fra at det vil føre til vanskelige konsekvenser om man begynner å oppkalle levende personer». Etter sin død fikk imidlertid overlege Lied en plass ved Buskerud sentralsykehus oppkalt etter seg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet