Maria Fegths gate

Boliggate fra Holmestrandsveien frem til skivehuset ved Dyranbakken, oppkalt etter bestyrerinnen for det første «børneasyl» i Drammen, som ble opprettet i hennes gård på Tangen i 1839. Maria Fegth utrettet også på andre områder en stor sosial virksomhet på Tangen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet