Markusveien

Del av det gamle veinettet fra Drammen til Skoger, går som en fortsettelse av Styrmoes vei fra krysset med Frydenhaugveien frem til Kleivene i Fjellsby en hvor den møter den gamle hovedveien fra Skoger til Verven og Rundtom. I 1923 ble veien gitt navnet Paaverudveien etter «Paaverudbyen», etter at Gatenavnkomitéen oppr. hadde foreslått «Aasveien». Beboerne nedla imidlertid protest og forlangte at veien ble gitt et annet navn. Gatenavnkomitéen uttalte at den «selvsagt ikke ville ha foreslått dette navn om den hadde visst at eponymen hr. Paaverud var en ilde beryktet person. Og efter de nu fremkomne oplysninger sier det sig selv at komitéen ikke vil opretholde dette navn. Blandt de av beboerne foreslaatte navn finner komitéen at Markusveien vil være et smukt navn. Det har jo til og med en viss europeisk klang.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet