Martinsen, Gustav (1843 – 1920)

Kjøpmann, f. på Landfalløya. Etablerte i 1870 egen forretning i Drammen i korn, mel, smør og flesk. Grosserer 1873, eier av Roens Brug på Eiker. Flyttet i 1884 til Kristiania hvor han var stortingsmann fra 1900 til 1906. Grunnlegger og administrator av Bjølsen Valsemølle 1884-1918. Formann i Brukseiernes Landsforening, Akerselvens Brukseierforening, Norsk Mølleforening m.v. Skjenket Drammen et legat på kr. 100.000, fikk i 1929 en liten gate fra Hotvetveien til Muusøya oppkalt etter seg (nedlagt og slettet av kartet 1978). Ridder av St. Olavs Orden 1904, ridder av Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet