Måsabekkplassen

Boplass nord for Langemyrdammen, i sin tid bebodd av Sven som tilvirket flisefat og kurver som han solgte i Drammen.

Cookies | Personvern

bn