Matrikkelen

Den første matrikkel i Norge, dvs. et offentlig register som omfatter alle faste eiendommer på landet med angivelse av deres skatteskyld, ble utarbeidet i 1665/69, mens en ny matrikkel ble innført ved lov av 1836 og revidert ved lov av 1863. De enkelte eiendommers numre i matrikkelen – gårds- og bruksnumre – benyttes i grunnboken for fast eiendom. I Drammen er alt areal i dag fordelt på 92 gårdsnumre, og alle eiendommer hører under et av disse numre. Gårdsnumrene løper fra 10 til 85 (gnr. 78, «Trettestykket», er utgått og strøket av matrikkelen) og 101 til 117. Samtlige gårdsnumre t.o.m. 109 kommer fra tidligere Skoger kommune, hvorav nr. 10/23 og 101/09 (tidl. 1/9) fra Strømsgodsets sogn og nr. 79/85 fra Konnerud sogn, resten tilhører Skoger hovedsogn. Etter at matrikkelen med virkning fra 1.1.1983 ble utvidet til også å omfatte eiendommer i opprinnelige bystrøk, ble gnr. 110/117 etablert for den oppr. Drammen by, hvorav 110/12 for Strømsøs øverste, mellomste og nederste del, 113/117 for Bragernes fra Brakerøya til Åssiden. Drammens matrikulerte gårdsnumre er som følger: 10 Nordre Skogen, 11 Neperud, 12 Brandteløkken, 13 Søndre Skogen (Smithestrøm), 14 Grønvold, 15 Sundland, 16 Nedre Strøm (Smithestrøm), 17 Øvre Strøm, 18 Nordre Danvik, 19 Søndre Danvik, 20 Austad, 21 Frydenhaug, 22 Fjeld Nordre, 23 Fjeld Søndre, 24 Fjeld Mellem, 25 Nøsted, 26 Nordby, 27 Solum Nordre, 28 Solum Store, 29 Gjerpen, 30 Dansrud, 31 Gunnerud, 32 Thorrud (Tolerud), 33 Eik, 34 Knive Nedre, 35 Gaardbo (Gorbu), 36 Knive Øvre, 37 Godthaab, 38 Lindum, 39 Gulliksrud, 40 Ingvaldsåsen, 41 Gundesø (Gunnarsrud), 42 Bakke, 43 Skalpe, 44 Lerpe, 45 Granli Søndre (Fjøset), 46 Unelsrød Nordre, 47 Unelsrød Søndre, 48 Haneval Østre (Store Haneval), 49 Haneval Nordre, 50 Haneval Vestre, 51 Vestby, 52 Holt, 53 Steen Søndre, 54 Steen Nordre, 55 Dæle (Skoger prestegård), 56 Mælen (Melen), 57 Løse (Løise), 58 Holmen Søndre, 59 Holmen Nordre, 60 Flåten Søndre, 61 Flåten Nordre, 62 Skjeldrum Nedre, 63 Skjeldrum Øvre, 64 Jordbrekke, 65 Skallestad, 66 Borge Østre, 67 Borge Vestre, 68 Yiulrød (Yiulsrud), 69 Furuvoll, 70 Rønnehoved, 71 Åserud Vestre, 71 Andorsrud, 72 Åserud Vestre, 73 Åserud Østre, 74 Imjelt Søndre, 75 Imjelt Nordre, 76 og 79 Svarterud, 77 Gravdal skog, (78 Trettestykket, utgått), 80 Ekholt, 81 Gomperud, 82 Konnerud, 83 Eskerud, 84 Grinderud, 85 Stubberud, 101 Langum, 102 Pukerud, 103 Kleggen, 104 Stor(e)moen. 105 Lillemoen, 106 Hagen, 107 Lid, 108 Bakken, 109 Rød, 110/12 Strømsø, 113/17 Bragernes. Antall bruksnumre på det enkelte gårdsnummer er oppført under hver enkelt gård. Den oppmerksomme leser vil finne at det for enkelte gårder er færre bruksnumre i dag enn hva som fremgår av 1995-utgaven. Dette har sammenheng med at mens Drammen byleksikon i 1995-utgaven tok med samtlige bruksnumre, har vi i denne utgave skilt ut det antall bruksnumre som består av bruksrettigheter, eierseksjoner, eiendommer som er utgåtte p.g.a. sammenføyning og andre årsaker, ommatrikulerte eiendommer og veigrunn, slik at bare reelle bolig- og næringseiendommer gjenstår, hvilket antas å gi et mer korrekt bilde av utparselleringen under de enkelte gårdsnumre.

Cookies | Personvern

bn