Megrund, Peder Olsen (22.4.1840 – 18.6.1929)

Prost i Skoger, f. i Gausdal, s. av gårdbruker Ole Pedersen M. Studerte teologi 1863-67, var samtidig huslærer hos mølleeier Iver Olsen i Oslo og vikarierte deretter som lærer til han i 1868 ble utnevnt til sogneprest i Loppa. Samme år tok han eksamen i lappisk. I 1876 sogneprest i Tromsøsundet, fra 1879 også prost. I 1882 og 1885 konstituert som biskop i Tromsø, tidligere hadde han vært varamann til Stortinget for Finnmark. Etter å ha blitt utnevnt til sogneprest i Skoger 1893, ble han i 1904 også prost i Nordre Jarlsberg, og var i en årrekke også forlikskommissær i Skoger. Etter 50 år som prest fikk M. høsten 1918 avskjed i nåde, og bygget seg deretter et hus på Gunnerud hvor han døde i sitt 90. år. En hjertevarm prest med stor menneskekunnskap. Gift med Anne Sofie Thoresen (1839-1920), en yngre søster av Henrik Ibsens hustru Suzannah. «Ved sin hensynsfulle, fredsommelige og kloke opptreden vant han i usedvanlig grad sin menighets hengivenhet og aktelse.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet