Melaaen, C. L.

Kolonial- og kjøttforretning i Cappelens gate 70, grunnlagt 1876 av Christian Larsen Melaaen, som døde i 1912. Enken Otilie M. drev videre til 1924, Johannes og Christian Elias M. 1924-29 og Christian Elias M. alene til 1959 da bedriften ble videreført av Ragnhild Hennum under navnet C. L. Melaaens Eftf., deretter av Harald Gravelsæther. Nedlagt rundt 1980.

Cookies | Personvern

bn