Melhuus, Frantz Wilhelm (1837 – 1900)

Trelasthandler og rittmester, s. av Frantz Fr. M., utd. som kjemiingeniør i Hannover. Eget tremasse- og celluloseeksportfirma i Drammen til ca. 1878, deretter i Kristiania. Sammen med Bull Kiøsterud eide han til 1884 Krogstad Spigerværk. Formann i Komitéen for Drammensutstillingene, fra 1873 disponent i Drammens Cichorifabrik, medstifter (1872) og styremedlem i Embretsfos Træsliberi, med stifter av Tangens Glasværk (senere Drammens Glassverk), medstifter av Holmens Brug (1874). Medlem av Børskomiteen, formann i Drammens Handelsstands Forening, æresmedlem i Drammens Håndverkerforening. Bygget et offentlig badehus på Holmen, som etter kort tid seilte ut Drammensfjorden og forsvant. Rittmester for Drammens kgl. ridende borgergarde ca. 1865-1877. Ridder av St. Olavs Orden 1873 «for nidkjær Udførelse af ham overdraget offentligt Hverv», ridder av Æreslegionen og den svenske Vasaordenen. M. var en staselig mann, som ved sin ankomst til slottsball i borgergardeuniform fikk den tyske gesandt til å utbryte: «Da kommt ja der lebendige Mars!». Han var et selskapstalent og et festmenneske, skildret av bl.a. Elias Kræmmer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet