Melhuus, Robert Shaw (1870 – 1961)

Generalmajor, f. i Drammen, s. av Frantz W. M. Generalinspektør for Infanteriet 1928, generalmajor og kommandant på Fredriksten 1933-35, sjef for Infanteriets skyteskole 1918-33. Redaktør av Militært Tidsskrift 1926-28, formann i Militære Samfund 1924-33 og i Norsk Leidangslag inntil 1933. Kommandør av St. Olavs Orden 1935, ridder av Æreslegionen, Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet