Mellom-Fjell (gnr. 24)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, grenser mot Strømsgodset sogn, ligger som en langstrakt øy inne i Strømsgodset mellom Søndre og Nordre Fjell. Lier kirke hadde fra gammelt av part i gården, først i 1855 ble brukeren selveier da Iver Christian Stibolt fikk kongeskjøte for ca. 2.000 speciedaler. Christian Braunman på Austad brukte gården fra ca. 1780 til 1815. Etter 11 eierskifter på mindre enn 70 år solgtes gården i 1924 til Christian Aubert fra Sørkedalen, sønnesønn av den kjente professor L. C. M. Aubert. Etter 7 år som bestyrer av en kaffeplantasje i Østafrika var han vendt tilbake til Norge hvor han tok Vinterlandbruksskolen og kjøpte Mellom-Fjell. Han ble i 1919 gift med en søster av den senere riksadvokat L. J. Dorenfeldt. Av deres tre sønner overtok Kjell gården, mens den eldste, Knut, falt i «Haglebuslaget» 26. april 1945. Det er 52 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet