Merkegangen

Gammel branngang på Tangen fra Havnegaten ved Merket mot Drammensfjorden på vestsiden av Drammen Jernstøberis eiendomsgrense, fikk sitt navn i 1866. Gangen tjente også som vannvei og adkomst til fjorden. Den delen som lå på oversiden av Merket fikk i 1950 navnet Auens vei. Etter brannen i 1870 ble M. utvidet til 35 alens bredde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet