Michelet, Johan Wilhelm (1805 – 1891)

Veiinspektør og overtollbetjent, f. i Trøgstad. Veiinspektør i Lier, Røyken og Hurum 1850, fra 1852 også i Drammen. Overtollbetjent i Drammen 1856-71, flyttet deretter til Oslo. Eier av Brandtenborg, kjøpte senere løkkene mellom øvre del av Gjetergaten og Peder Buchs gate og utparsellerte dem til tomter for arbeidere. Strøket gikk lenge under navnet «Micheletbyen» og formannskapet foreslo i 1866, mens M. fortsatt bodde i Drammen, å kalle øvre del av Sundgaten for Micheletgaten. Tok initiativ til å arrangere skirenn på Brandtenborgjordene og var en av flere som lærte drammenserne å gå på ski.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet