Midelfart, Emil Andreas (25.12.1840 – 24.6.1915)

Offiser, f. i Drammen, s. av sorenskriver Peter A. M. Oberst og sjef for Østerdalens Korps 1898-1906, senere stadsingeniør i Trondhjem til sin død. Medlem av Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem og av den off. kommisjon vedrørende forslag til ny bygningslov. Ridder av St. Olavs Orden 1904, ridder av den svenske Sverdordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet