Midelfart, Peter Albert (1801 – 1854)

Ordfører 1848-49, prokurator og sorenskriver Sekretær for De eligerte menn 1827-37, fra 1837 formannskapssekretær. I Drammens første bystyre møtte han i representantskapet fra Strømsø. Jurist i byens første yrkessammenslutning, Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening.

Cookies | Personvern

bn