Midelfart, Peter Albert (1801 – 1854)

Ordfører 1848-49, prokurator og sorenskriver Sekretær for De eligerte menn 1827-37, fra 1837 formannskapssekretær. I Drammens første bystyre møtte han i representantskapet fra Strømsø. Jurist i byens første yrkessammenslutning, Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet