Moldbakken

Husmannsplass under Øvre Skjeldrum på vestre side av driftsveien mellom gården og Bergerenna/Skolterud på veiens høyeste punkt. Her bodde i annen halvdel av 1800-tallet Hans og Marte Moldbakkene med sine fire barn. Marte skal ha sett bjørn mens hun plukket bær. Ole Høiland skal også ha gjestet M. Plassens siste beboer, Jørgen Kjøita, skal ha sett huldra med kurumpe før han flyttet ca. 1890 og plassen ble nedlagt. Da Jørgen en dag var ute i skogen etterkom han ikke huldras ordre om å slutte å hugge ved, og hun truet ham med at han skulle få føle det resten av livet dersom han ikke gjorde som hun sa. Jørgen fortsatte å hugge, men var fra den dagen plaget av ryggsmerter så lenge han levde. Beboerne var kjent for å binde sopelimer som de solgte i Drammen. Den lengstlevende av Jørgens tre barn, Kristian Moldbakken, døde i 1960. Fra ca. 1910 var plassen i bruk som hytte til den brant ned i 1943 og ble solgt tilbake til Skjeldrum. Den gamle låven ble revet i 1915. M. var trolig den siste husmannsplassen og første hytta i Strømsåsen. Tuftene etter bygningene kan fortsatt sees. Moldbakken, som også var navnet på veien som gikk forbi, var forøvrig en velbrukt vei til byen i gamle dager.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet