Møllebekkveien

Boliggate på Austad, går fra Styrmoes vei til jernbaneundergangen ved Colletts gate. Har sitt navn etter det møllebruk Chr. Braunman (s.d.) i 1733 anla på Austad.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet