Mølledammen

Dam på Konnerud, anlagt til bruk ved Jarlsbergverket. Dammen lå rett nedenfor det sjette pukkverk, og ble i 1799 beskrevet å være i slett forfatning. Dammen hadde tilløp fra en rekke bekker, og adskillige møllebruk ble drevet med vann fra denne dam.

Cookies | Personvern

bn