Mølledammen

Dam på Konnerud, anlagt til bruk ved Jarlsbergverket. Dammen lå rett nedenfor det sjette pukkverk, og ble i 1799 beskrevet å være i slett forfatning. Dammen hadde tilløp fra en rekke bekker, og adskillige møllebruk ble drevet med vann fra denne dam.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet