Mølleplassen

Boplass under Austad øverst på Kjærjordet, ble drevet som et småbruk med kyr, høns og gris. Plassen, som hadde sitt navn etter en mølle som ble drevet her oppe, ble på begynnelsen av 1900-tallet drevet av Maren Plassen og hadde servering for besøkende. Plassen ble ødelagt på 1980-tallet i forbindelse med bygging av vei til Austad skog.

Cookies | Personvern

bn