Monrad, Knut (1873 – 1916)

Amtsagronom, f. i Ryfylke, anla tre torvstrøfabrikker og mindre anlegg, opprettet ca. 70 kooperative innkjøpslag. Fra 1898 var han amtsagronom i Buskerud og bosatt på Brakerøya.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet