Monrad, Knut (1873 – 1916)

Amtsagronom, f. i Ryfylke, anla tre torvstrøfabrikker og mindre anlegg, opprettet ca. 70 kooperative innkjøpslag. Fra 1898 var han amtsagronom i Buskerud og bosatt på Brakerøya.

Cookies | Personvern

bn