Monsen, Christian Martin (1815 – 1852)

Journalist og forfatter, kom 1842 til Drammen som redaktør av «Drammens Adresse», flyttet i 1845 til Trondhjem. Sto på Wergelands side i kulturstriden. Fra Drammens-tiden stammer hans prosastykker «Skatten fra Sverige» (1842) og «Sæterpigen, en Fjeldskizze» (1843), dessuten ble en stor del av hans dikt samlet i «Alpeblomster» som ble trykket i Drammen 1846.

Cookies | Personvern

bn