Mortensen, Einar (23.9.1919 – 17.3.1996)

Ordfører i Skoger 1962-63, f. og oppvokst på Konnerud, overkonduktør i NSB. Medl. av Skoger kommunestyre og formannskap fra 1955, varaordfører 1959-61, Skogers siste ordfører fra 1962 til sammenslutningen med Drammen kommune 1.1.1964. Formann i Felleskomitéen for Skoger og Drammen som forberedte kommunesammenslutningen, fra 1964 varaordfører og medlem av Drammen formannskap. Formann i Generalplanutvalget, i styret for Buskerud Kraftverker og Drammen El-verk, medlem av bladstyret for Fremtiden. Fra 1966 avdelingsleder ved NBBL’s tomtekontor i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet