Mosesdammen

I eldre tid var Svarterud delt i to gårder. Den av gårdene som senere ble nedlagt lå i nærheten av låvebroen til det nåværende uthus. Før de gamle husene ble revet, skal en noe original gårdskar, Martin, ha bodd her. Han ble kalt Moses på grunn av sitt lange skjegg. I Svarterudbekken bygget han en dam og hadde kvernkall i fossestryket. Dammen ble senere kalt Mosesdammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet