Moss, Peder Søfrensen (ca. 1640 – 25.6.1713)

Trelasthandler på Bragernes fra 1690-årene, en av Østlandets største og dristigste skipsredere med fartøyer til Middelhavet og øyene utenfor Nordvestafrika. Kom fra Moss, s. av Søfren Pedersen som skjenket Strømsø kirke dens krystallysekrone. Kemner 1680, overformynder på Bragernes 1692-96, drev en reperbane på Strømsø. Nøt stor anseelse, medlem av flere kommisjoner som forberedte skoglovene. Eide ved sin død nesten 50 landeiendommer, flere sagbruk og tre store skip, deriblant defensjonsskipet Concordia. Dødsboet ble oppgjort med et overskudd på 60.000 riksdaler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet