Müller, Samuel Harris (1849 – 1930)

Mønstringssjef i Drammen 1914-21, tidl. kommandørkapein og sjef for Norges Sjøkartverk (1912-14), Norges sakkyndige ved Haagdomstolen 1910. Ridder av St. Olavs Orden m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet