Münster, Emil Bertrand (1816 – 1888)

Geolog og astronom, f. i Drammen, s. av landfysikus M. Amanuensis ved det astronomiske observatorium, professor i metallurgi ved Universitetet i Oslo 1862. Utg. bl.a. «Om Nytteproduktet Sten» (1876).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet