Münster, Frederik Julius (1813 – 1885)

Offiser, f. i Drammen, s. av landfysikus M. Oberstløytnant og tollkasserer i Bergen, medl. av flere kgl. kommisjoner. Ridder av St. Olavs Orden 1866 «for militær Fortjeneste», ridder av den svenske sverdordenen.

Cookies | Personvern

bn