Mydske, Per Kristen (* 9.12.1940)

Statsviter, f. i Drammen, s. av kaptein Johan Leiv M. Mag. art. i statsvidenskap 1968, dr. philos. 1979. Stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning 1969-72, universitetslektor ved Universitetet i Bergen 1972-75, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning 1975-79, dosent ved Universitetet i Tromsø 1979-82, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1982-92, fra 1993 professor sammesteds. Har utg. bl.a. «Problemer og strukturer» (1967), «Den historiske bakgrunnen for fysisk/økonomisk planlegging i Norge» (1974), «Beslutnings- og planleggingssystemet» (1978), «Planlegging og forvaltning» (1978, doktoravhandling).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet