Myhre, Kristofer (1856 – 1945)

Brukseier, f. i Skien, bosatt i Drammen. Grunnla Rødskog Brug i Drammen 1886, Rødskog Guldlistefabrik 1887, Gøteborg Guldlistefabrik 1897, fra 1910 adm. dir. for de sammensluttede selskaper, dir. for A/S Drammens Trævarefabrik og A/S Chr. Wriedts Bryggeri. Overformynder i Drammen, medlem av den departementale komité om tvungen megling i arbeidstvister 1908-09, medlem av Arbeidsretten 1915-19.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet