Myllesvik skjerp

Jernskjerp beliggende syd for Ormetjern, mutet av Eidsfos Værk i 1758.

Cookies | Personvern

bn