Myrbråten

ble i 1979 satt som navn på den prosjekterte boligsamleveien fra Konnerudgaten forbi Presterudfeltet og frem mot Hauanveien, hvor det går et myrdrag.

Cookies | Personvern

bn