Myrbråten

ble i 1979 satt som navn på den prosjekterte boligsamleveien fra Konnerudgaten forbi Presterudfeltet og frem mot Hauanveien, hvor det går et myrdrag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet