Myre

Gård på Åssiden som tidlig ble oppstykket og bebygget, trolig ryddet allerede i yngre jernalder. Den har sitt navn etter stedet den ble lagt på (myrar, flertall av myrr = myr). Skogen strekker seg nord til Skimtheia. Gården har gitt navn til Myredammen, Myrehagen, Myresetra og Myrebråtan. Den ble i 1682 delt i to like store bruk, senere oppstykket i flere bruk. Hovedbygningen på bruk I («Madse-Myr» etter eieren Mads Lauritz Madsen, s.d.) brant ned i 1878. I 1935 anla Jens Ansgar Vedal planteskole på et av brukene. På Myres grunn ligger bl.a. Åssiden kirke og Åssiden idrettsanlegg, mens Drammen Campingplass ligger dels på Myres, des på Berskaugs grunn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet