Myrhagen (Byggland)

Bnr. 1 av Eskerud, hvor det i Jarlsbergverkets tid var skeidplass for malm, sannsynligvis fra Oran gruver, hvor malmen ble skeidet før den kom til marsovnene eller vaskeriet. I lang tid deretter sto de gamle husene fra 1700-tallet på gården. Første kjente eier var Ola Haakonsen (1783-1843).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet