Myrhagen (Byggland)

Bnr. 1 av Eskerud, hvor det i Jarlsbergverkets tid var skeidplass for malm, sannsynligvis fra Oran gruver, hvor malmen ble skeidet før den kom til marsovnene eller vaskeriet. I lang tid deretter sto de gamle husene fra 1700-tallet på gården. Første kjente eier var Ola Haakonsen (1783-1843).

Cookies | Personvern

bn