Nattbegravelser

var forbeholdt de fornemste borgere. Skikken stammet fra Frankrike, og nådde Danmark litt etter 1670. Begravelsen foregikk om natten under stor praktutfoldelse. Den første nattbegravelse i Drammen fant trolig sted i september 1676, da Willum Mechlenburgs hustru, Isabella de Brier, ble stedt til hvile. Senere forekom slike begravelser her ofte i noe over en menneskealder.

Cookies | Personvern

bn