Nattbegravelser

var forbeholdt de fornemste borgere. Skikken stammet fra Frankrike, og nådde Danmark litt etter 1670. Begravelsen foregikk om natten under stor praktutfoldelse. Den første nattbegravelse i Drammen fant trolig sted i september 1676, da Willum Mechlenburgs hustru, Isabella de Brier, ble stedt til hvile. Senere forekom slike begravelser her ofte i noe over en menneskealder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet