Natvig, Petter Even Gjeruld (25.1.1904 – 10.8.1998)

Overlege ved Røntgenavdelingen, Drammen sykehus, 1935-74, arbeidet deretter i en årrekke ved et privat røntgeninstitutt. Sensor ved medisinsk embetseksamen, formann i Norsk Forening for medisinsk radiologi. Fra 1941 til 1945 Hjemmefrontens hovedkontakt i Drammen, hvor han drev sin virksomhet fra boligen i Bergstien 53, som nærmeste nabo til Gestapos hovedkvarter i Bergstien 55.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet