Nedberg & Henriksen, A/S

Herreekviperings- og herrekonfeksjonsforretning i Konnerudgaten 2, grunnlagt 1915. Aksjeselskap 1926 med Thor O. Nedberg og Henry Henriksen som disponenter. Videreført på 1940-tallet under navnet Th. O. Nedberg. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet