Nedre Knive (gnr. 34)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Svelvikveien 260), oppr. skrevet Knifar, dvs. kniver. Tidl. skrivemåter I Knifrom (1351), Knifuar (1396), Knifum (1400), Kniwe (1539), Kniffue (1604), Knive (1723). Gården har trolig sitt navn etter åsen, Knivåsen, som igjen trolig har fått sitt navn etter formen, som ble sammenlignet med en kniv. Til 1853 var gården udelt og strakte seg fra fjorden tvers over høyderyggen mot Eik. Det fraskilte bruk 2 ligger i vestskråningen av Østbygda. Bygdeveien langs stranden gikk før 1870 gjennom gårdsplassen på den nedre gården. Aasa Salmundsdatter på Selvik i Sande eide gården i 1351, hun testamenterte den i 1396 til Korsbrødrene i Tunsberg og Hovedøen kloster. Ved Reformasjonen ble gården trolig krongods. Jon Nielssøn Tordenstierne brukte gården i 1580, i 1650 var den i Hannibal Sehesteds eie og mot slutten av århundret ble den selveiergods. Gården var beplantet med et stort antall frukttrær og var i 1930 trolig det største hageanlegg i Skoger. Det er 43 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet