Nedre Skjeldrum (gnr. 62)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Skjeldrumveien 72/74). Navnet kommer av Skaldarheimen, dvs. skjoldheimen, og viser trolig til terrengets form. Tidl. skrivemåter: Skaldæreim, Skiælreim (1398), Skjeldrem (1495), Skildreim (1514), Schieldrom (1668), Schieldrum (1723). Kirken eide fra 1300-tallet til 1820 part i gården, mens Jon Nielssøn Tordenstierne til Gulloug på slutten av 1500-tallet eide en annen part i gården, som fra slutten av 1600-tallet var selveiergods. Gjennom eiendommen gikk en bekk fra Austadtjern, som nå er i ferd med å bli uttørret. Her var det både flomsag og kvernhus. Gården ble delt like etter 1700. Det er 8 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet