Nedre Stenstue

Husmannsplass i Bragernesåsen ved De eldres vei, også kalt Trondsestuen og Narvestøkket. Den siste eier holdt sauer. Huset ble revet i 1893 og tomten forært til Åskomitéen.

Cookies | Personvern

bn