Nedre Stenstue

Husmannsplass i Bragernesåsen ved De eldres vei, også kalt Trondsestuen og Narvestøkket. Den siste eier holdt sauer. Huset ble revet i 1893 og tomten forært til Åskomitéen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet