Nellikgaten

går fra Skippergaten og krysser Havnegaten mot elven. Den er en av de eldste gatene på Tangen og er eneste gatestump som er navngitt på 1850-kartet under navnet Nellik-Strædet, et navn den fikk før 1810. Den store brann på Tangen i 1851 stanset her og gaten og omliggende områder ble da sterkt omregulert. Nellikgaten ble utvidet fra 4 til 8 alens bredde og i 1870 til 20 alen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet