Nelson, O. H.

Orgelfabrikk og pianoforhandler m.m. i Nedre Storgate 11, grunnlagt 1917 under navnet Grøtvedt & Nelson. Dette ble oppløst i 1921 og O. H. N. fortsatte alene. Bedriften fremstilte orgler, påtok seg reparasjoner, utførte orgel- og pianostemming og forhandlet pianoer og flygler. Videreført 1938 av O. H. N. og Trygve Larssen som forhandler av brukte pianoer og flygler under navnet O. H. Nelson & Co., nedlagt på beg. av 1940-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet