Nerildsgangen

Branngang på Strømsø som fikk sitt navn stadfestet i 1866. Den tok av et stykke fra broen over Gaasevad, sydvestover til enden av Baggaten, der denne gikk på bro over til Verven. Den ble betegnet som «Den nederste Tver-Gade ved Broen» og beskrevet som gaten som gikk «fra elven langs Madame Werners Gaard og Gaasevad til Lilleøen». Gaten fikk sitt navn etter Anders Nerild, som i 1765 bodde på hjørnet av Strømsø Storgade og Nerildsgangen.

Cookies | Personvern

bn