Nicolaysen, Knud Dahl (1891 – 1973)

Adm. overlege ved Drammen sykehus 1933-59, f. i Oslo. Spesialist i kirurgi, dr. med. 1922. Formann i Statens sykehusråd. Ridder av St. Olavs Orden 1959, Røde Kors’ Hederstegn m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet