Nielsen, Carl Edward (1852 – 1935)

Forretningsmann, gårdbrukersønn fra Eiker. Kjøpmann i Drammen, stifter av og direktør for Drammens Oplands Telefonselskab 1889. Ordfører i Drammens Handelsbanks representantskap, formann i Drammens Handelsstands Forening og stifter av dennes understøttelsesforening, formann i Drammens Forsvarsforening m.m. Ridder av St. Olavs Orden 1912.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet