Nielsen, Hans (1807 – 1871)

Sogneprest i Skoger 1851-56. Født i Holmestrand, s. av skipsfører Nils Nielsen. Teol. embetseksamen 1829, deretter lærer på Fredrikshald til han i 1835 ble sogneprest i Nissedal og i 1842 res. kap. på Modum. Ved siden av embedet som sogneprest i Skoger var han 1852-66 prost i Nordre Jarlsberg. Sogneprest i Botne 1866-69. En myndig og kyndig prest som bl.a. arbeidet for å skaffe hovedsognet bedre kirkerum. I hans tid ble en ny kirke innviet på Konnerud og folkeskoleloven av 1860 innførte gjennomgripende forandringer i skolevesenet, noe Nielsen ordnet med fast hånd i sitt prestegjeld.

Cookies | Personvern

bn