Nielsens Eftf. A/S, N. S.

I 1938 ble Drammens Kooperative Bakeri nedlagt og virksomheten videreført av Niels S. Nielsen. Den 1. desember 1945 ble bakeriet overtatt av bakermester Sverre Eliassen, som fortsatte under navnet N. S. Nielsens Eftf. Sverre Eliassen N S. Bakeriet ble drevet i en toetasjes murbygning, Rektor Olsens gate 4, med i alt 140 kvm gulvflate. I første etasje var det brød- og finbakeri, i annen etasje konditori, lager og kontor. Bakeriet hadde tre elektriske og en oljefyrt ovn, og rundt 1950 fem svenner, en læregutt, tre kjørere, en ekspeditrise og en årsomsetning på kr. 300.000. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn