Nielssøn, Paul (+ 1623)

Sogneprest i Sande og Skoger fra ca. 1575 til sin død, prost i Bragernes prosti. Hans mange latinske prostebrev ble lenge oppbevart på Sande prestegård, men de var forsvunnet før 1772. N. ble en meget gammel mann, hans sønn Nils Paulssøn var kapellan hos sin far i 24 år og hans datterdatter ble i tur og orden gift med de to følgende sogneprester. Han var bror av to fremtredende geistlige: Den lærde humanist, Oslobispen Jens Nielssøn (1538-1600), kjent fra sine omhyggelige dagboksopptegnelser («Biskop Jens Nielssøns visitatsbøger») og Lauritz Nielssøn, «Kloster-Lasse», betegnet som «den mest intrigante, iherdigste og farligste agitator i Norden for frafall fra den sanne lære og tilbakevenden til den katolske kirke».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet