Nils Yttries vei

Gangvei på Åssiden fra Sørensvingen opp til Kristian brenners vei. Har sitt navn etter steneksportør Nils Yttrie som bodde på Dalegaard (Sørensvingen 42). Navnet ble vedtatt i 1979 etter forslag fra Åssiden bydelsutvalg, med den begrunnelse at «denne gangveien fra Sørensvingen til Drammen Turheis hadde Nils Yttrie bygget med egne hender.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet