Nils Yttries vei

Gangvei på Åssiden fra Sørensvingen opp til Kristian brenners vei. Har sitt navn etter steneksportør Nils Yttrie som bodde på Dalegaard (Sørensvingen 42). Navnet ble vedtatt i 1979 etter forslag fra Åssiden bydelsutvalg, med den begrunnelse at «denne gangveien fra Sørensvingen til Drammen Turheis hadde Nils Yttrie bygget med egne hender.»

Cookies | Personvern

bn