Nilsen, Andreas (1854 – 1939)

Bryggearbeider og en av pionerene i arbeiderbevegelsen i Drammen. Formann i Drammens Bryggearbeiderforbund fra starten i 1895, satt fra 1899 til 1907 i formannskapet. Ved bestemt holdning overfor arbeidsgiverne og ved nidkjært arbeide for å høyne arbeidernes kulturelle nivå skapte han stor respekt for forbundet. Sto også bak dannelsen av Bryggearbeidernes landssammenslutning og var medlem av dens første styre. En foregangsmann i opplysningsvirksomheten, på hans initiativ ble Drammens Bryggearbeiderforbund innmeldt i det internasjonale bryggearbeiderforbund. I 1898 representerte han landsforbundet på den internasjonale bryggearbeiderkongressen i London.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet